Pomáháme vytvářet softwarové produkty
od začátku až dokonce.

Zákaznické displeje

Reklama doručená až do místa prodeje, přímo k očím nakupujících.

* * *

HW/SW řešení s možností úprav dle požadavků zákazníka.

* * *

Nástroje pro vzdáleného řízení displejů, kampaní, cílení, propojení s pokladnou, billing a externí inzerce.

Pokladní systémy POS

Pokladní systém - POS pro restaurace, kavárny, samoobsluhy i malé provozovny

* * *

Jednoduchý, ale silný nástroj pro celou síť nebo jednotlivé prodejny včetně sledování prodeje na chytrém telefonu a věrnostním programem

Mobilní dokumenty

Tablet pro obchodní reprezentanty nebo PC pro pobočky

* * *

Prezentace, nabídky, smlouvy, protokoly, produktové listy, ceníky, objednávky…

* * *

Synchronizace mezi tabletem/pobočkou a organizací

Jednoduchý web editor

Jednoduchý web pro vaše pobočky, týmy, obchodníky

* * *

Řešení pro velké množství webových stránek ve vašem designu

* * *

Centrální správa, snadná úprava pro uživatele, včetně domény a provozu

Testování softwarových produktů přímo na živých uživatelích

* * *

Weby, mobilní či desktopové aplikace, focus groupy, reklama...

* * *

Záznam FullHD, oční kamera, zvuk, streamování videa

Naše další projekty

Jednatelé žadatele se od roku 2010 věnují uživatelskému výzkumu (UX), v rámci něhož založili 1. UX testovací laboratoř v ČR přístupnou i veřejnosti. Od roku 2014 provozují podnikatelský inkubátor XT Park z.ú. jehož zřízení a provoz představuje zkušenost s realizací obdobného projektu. V něm je pro začínající znalostně intenzivní podniky realizován program, jehož odborné služby mimo jiné spočívají v pomoci při zakládání společností, tvorbě podnikatelského plánu a strategie, business analýze trhu a shánění finančních zdrojů od soukromých investorů.

Předkládaný projekt společnosti Folimanka Technologies s.r.o. navazuje na zkušenosti společníků a jednatelů žadatele v oblasti provozování výzkumné a inovační infrastruktury. Projekt inkubátoru a akcelerátoru XT Park z.ú. je koncipován na platformě inovační infrastruktury coby neziskového zprostředkovatele v oblasti informací. XT Park se zaměřuje na obory medicíny, medicíně blízkých oborů a dalších příbuzných oborů (např. v oblasti inovací sociálních služeb apod.). Oborové zaměření infrastruktury, jakož i specificky dlouhý čas „lab-to-market“ (znalostně intenzivní podniky v oblasti zdravotnicví musejí projít regulačním cyklem při uvádění produktů na trh – např. klinické studie, registrace SÚKL, notifikace apod.) je činnost XT Parku omezena relativně dlouhým pobytem inkubovaných a akcelerovaných podniků v infrastruktuře. Relativně svazující je i tematické omezení infrastruktury.

Podnikatelský inkubátor a akcelerátor Beyond:IoT

Realizací projektu dojde k navýšení inkubačních a akceleračních kapacit v Praze ve specializovaných preferovaných oblastech (Smart Cities, IoT, Cyber security, Media-tech, Fin-tech, Law tech, Insure-tech) zvýšení kvality poskytovaných služeb inkubátorů a akcelerátorů v Praze a vybudování specializovaného zázemí poptávaného cílovou skupinou (VaV laboratoř pro výzkum a vývoj bezdrátového přenosu).

V souhrnu budou v inkubátoru a akcelerátoru Beyond:IoT poskytovány následující služby, s jejichž poskytováním má realizační tým (jednatel žadatele) více než tříletou zkušenost:

Kontaktujte nás